POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A APLICAȚIEI ȘELIMBĂR APP

 

1.   Despre TNT Computers SRL

 

Suntem TNT Computers SRL, CUI 14146589, J32/504/2001, cu sediul în Șelimbăr, Strada Constantin Brâncuși nr 28, email: contact@citymanager.online  și suntem dezvoltatorul aplicației Selimbar App, o aplicație online atât web-based cât și sub formă de mobile app. Am dezvoltat această aplicație pentru a deservi nevoii de digitalizare și debirocratizare a administrației publice locale. Prin intermediul aplicației, funcționarii publici și cetățenii deserviți pot beneficia de o serie de instrumente electronice care să simplifice interacțiunea dintre aceștia în mediul online.

Serviciile electronice disponibile prin intermediul Selimbar App sunt furnizate cetățenilor de către Primăria Comunei Selimbar,  care a optat pentru implementarea soluției oferite de noi.

Orice operațiuni precum descărcarea, instalarea și accesarea aplicației Selimbar, utilizarea Serviciilor electronice sunt administrate prin intermediul acestor Termeni și Condiții Generale și reprezintă o anexă la contractul dintre TNT Computers SRL și instituțiile publice pe de o parte și utilizator/cetățean și instituție pe de altă parte. Înainte de a utiliza Selimbar App este necesar să parcurgeți integral acești Termeni și Condiții generale. Prin acceptarea acestor Condiții sunteți de acord cu prevederile cuprinse în prezentul document.

În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile cuprinse în acest document, vă rugăm să nu utilizați Aplicația Selimbar sau serviciile electronice oferite prin intermediul aplicației.

TNT Computers pune la dispoziția Primăriei, aplicația Selimbar și nu prestează alte tipuri de servicii prin intermediul acesteia; în acest sens TNT Computers SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru activitatea instituției publice sau a utilizatorilor finali ai aplicației.

Dacă doriți să ne contactați direct, ne puteți transmite un email la adresa contact@citymanager.online sau dpo@citymanager.online .

 

2. Termeni și Noțiuni

 

Găsiți în cele ce urmează definiții ale termenilor și noțiunilor utilizate în prezentul document.

Aplicația Selimbar/Selimbar App

Program informatic dezvoltat pentru a fi utilizat pe un dispozitiv mobil (IoS, Android) cu scopul de a asigura utilizatorilor, acces la servicii publice electronice furnizate de către instituțiile publice.

Instituții publice/ Primărie

Instituții publice de interes local sau național care au semnat un contract de colaborare cu TNT Computers pentru furnizarea de servicii publice electronice prin intermediul Selimbar App.

Servicii electronice

Servicii publice electronice furnizate prin intermediul Selimbar App , de către Primaria Counei Selimbar.

Utilizatori

Persoane care descarcă și instalează Selimbar App pe dispozitivul mobil.

Utilizatori înregistrați

Persoane care au împlinit vârsta de 18 ani și care au activat un cont de utilizator în Selimbar App, pentru a putea beneficia de serviciile publice electronice în capacitate deplină.

 

3. Descărcarea și instalarea Selimbar App

 

Aplicația a fost dezvoltată pentru a putea rula pe dispozitive mobile cu sisteme de operare Android sau IoS. În cazul în care dețineți un astfel de dispozitiv și conexiune la internet puteși descărca și instala Selimbar App în mod gratuit prin magazinele dedicate: Google Play Store și App Store.

Aplicația este compatibilă cu versiunile Android mai mari de versiunea 4.4 și IoS mai mari decât versiunea 10.0. Recomandăm actualizarea constantă a sistemului de operare a dispozitivului dumneavoastră pentru o funcționare optimă și rapidă a Selimbar App.

TNT Computers SRL își rezervă dreptul de a dezvolta și îmbunătăți permanent Selimbar App și funcționalitățile acesteia, generând astfel versiuni ulterioare și actualizări ale aplicației.

 

4. Înregistrarea și activarea conturilor de utilizator

 

Conturile de utilizare ale funcționarilor publici sunt create de către TNT Computers , iar conturile utilizatorului final se creează automat prin completarea userului și parolei în aplicație. Userul și parola rămân stocate în baza de date online a instituției publice, atâta timp cât aplicația este utilizată de către utilizator.

 

5. Obligațiile și garanțiile utilizatorilor

 

În vederea accesării și utilizării serviciilor publice electronice disponibile prin intermediul Selimbar App, precum și a activării contului de utilizator:

 

·         Vă obligați să descărcați și instalați Selimbar App doar din magazinele dedicate: Google Play Store și IoS App Store.

·         Vă obligați și garantați că toate informațiile, datele personale și documentele pe care le furnizați în aplicație sunt conforme cu originalul, actuale, corecte și complete.

·         Vă obligați să nu faceți uz de o identitate falsă sau să vă atribuiți o identitate care nu vă aparține. În cazul unor neclarități cu privire la identitatea dumneavoastră, instituția publică vă poate solicita informații suplimentare.

·         Vă angajați să actualizați datele de contact ca și utilizator în Selimbar App: adresa de email, telefon dacă este cazul.

·         Vă obligați să utilizați Selimbar App în mod responsabil și în conformitate cu termenii și condițiile cuprinse în prezentul document.

·         Vă obligați să păstrați confidențialitatea datelor de conectare și a informațiilor personale în Selimbar App.

·         Vă angajați să nu acționați cu rea-voință asupra Selimbar App (viruși, troieni și orice alt tip de software dăunător).

·         Vă obligați să nu utilizați conținutul Selimbar App pentru a revinde sau a redistribui serviciile publice electronice puse la dispoziția utilizatorilor.

·         Vă obligați să notificați instituția publică asupra oricărei suspiciuni de utilizare neautorizată a contului dumneavoastră.

·         Vă angajați să dezinstalați Selimbar App atunci când înstrăinați dispozitivul mobil pe care ați instalat Aplicația.

TNT Computers va coopera în totalitate cu orice organ judiciar competent pentru identificarea identității oricărei persoane care acționează contrar condițiilor enumerate mai sus.

 

6. Protecția datelor personale

 

TNT Computers SRL nu intervine, nu stochează și nu colectează nici un fel de informație personală cu privire la identitatea utilizatorilor Selimbar App.

Prin acceptarea prezentei politici de confidențialitate, vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal potrivit scopurilor și în condițiile menționate în acest document.

Aici, la TNT Computers, vă luăm în serios confidențialitatea și vom folosi întotdeauna informațiile dvs. personale numai așa cum este explicat în această politică.

 

Ne puteți contacta cu întrebări despre această politică de confidențialitate la:

Responsabil protecția datelor:
TNT Computers SRL
Strada Paris Nr 35
Sibiu
Romania

Telefon : +40369 101010
Email: dpo@citymanager.online sau  office@tntcomputers.ro

 

Primăria Comunei Selimbar prin intermediul Aplicației Selimbar App colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în UE, fiind în măsură să demonstreze în orice moment conformitatea cu legislația Uniunii Europene și cu principiile stabilite în prezentul document.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate, sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Termeni și definiții

 

Date cu caracter personal

orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare

orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Consimţământ

orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului Aplicației și website-ului, prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Operator

Acea instituție publică din România, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici.

Utilizator

 persoana fizică, având vârsta de minimum 18 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil.

 

Autoritate de supraveghere

autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

Selimbar App, denumită în continuare Aplicația - aplicație mobilă disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android, aparținând Primăriei și care rulează prin intermediul platformei CityManager, dezvoltată de TNT Computers SRL.

Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

(Extras din Regulamentul UE nr. 2016/ 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE)

Art.5: Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Datele cu caracter personal sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (legalitate, echitate și transparență);

b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (limitări legate de scop);

c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor);

d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (exactitate);

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăsește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știintifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (limitări legate de stocare);

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (integritate și confidențialitate).

 

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

 

Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal revine Primăriei Comunei Selimbar, în calitate de furnizor al Aplicației Selimbar App. Acesta decide ce date prelucrează, în ce scop și cum are loc această prelucrare.

Poate fi responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal și TNT Computers- dezvoltatorul platformei pe care rulează Aplicația Selimbar App, în situațiile în care acționează pentru executarea obligațiilor prevăzute în contractul semnat cu Primăria.

Dezvoltatorul Selimbar App este Societatea TNT Computers SRL, societate cu capital privat românesc, cu sediul în Șelimbăr, Strada Constantin Brâncuși, nr 28, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr J32/504/2001, CUI 14146589.

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către TNT Computers SRL, puteți accesa : https://tntcomputers.ro/politica-de-confidentialitate .

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului Aplicației Selimbar, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

Conform Legii 215/2001 a administrației publice locale autorităţile administraţiei publice locale au dreptul instituie şi perceapă impozite şi taxe locale, elaboreze şi aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii. Primăria colectează date cu caracter personal aparținând cetățeanului pentru a-și îndeplini obligația legală expusă mai sus. Aceste date se obțin fie în mod direct de la dvs., fie de la alte instituții publice în acord cu dispozițiile Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale și a Codului Fiscal.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-o obligație contribuabilă, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

Ce date colectăm și în ce scop?

 

Colectăm date cu caracter personal atât de la utilizatorii care se autentifică prin crearea de conturi în aplicațiile mobile, cât și de la cei care accesează aplicațiile fără autentificare.

 

În cazul utilizatorilor neautentificați, se colectează următoarele date:

·         informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul (sistemul de operare, tipul de telefon (model), rețeaua de pe care intră, locația GPS (opțional, dacă și-a dat acordul în aplicație), aceste informații fiind folosite doar în scop statistic.

 

Cum folosim datele cu caracter personal

Primăria procesează date cu caracter personal exclusiv în scopurile reglementate prin lege, în acord cu Politica de Prelucrare a datelor cu caracter personal și respectând normele și măsurile tehnice și organizatorice de asigurare a securității și integrității acestora.

În Selimbar App nu se stochează date cu caracter personal, toate aceste informații sunt stocate doar pe serverele Primăriei cu respectarea legislației în vigoare și a GDPR.

Datele cardului cu care se face plata se completează pe pagina securizată a procesatorului de plăți online. Confidențialitatea acestor date este garantată de standardele internaționale în vigoare. Primăria nu are acces sub nici o formă la nici o informație despre datele cardului cu care se efectuează tranzacția, datele proprietarului cardului, sumele disponibile, codurile de activare sau codurile înscrise pe card. Aceste informații sunt procesate exclusiv prin schemele de plată VISA și Mastercard.

Prelucrăm date cu caracter personal în Selimbar App și pentru:

În aceste situații datele statistice ramân anonime și nu sunt facute publice.

 

 

Cum se realizează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal?

 

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

Datele utilizatorilor ramân anonime și nu sunt facute publice.

 

Pentru ce perioadă stocăm datele cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă nedefinită.

Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din Aplicație sau prin trimiterea unui email către adresa de contact a Primăriei: contact@primariaselimbar.ro

Ștergerea contului implică ștergerea automată a datelor cu caracter personal (nume, prenume, email, parolă, număr de telefon).

 

Către cine transferăm datele cu caracter personal și în ce scop?

 

Transferăm date cu caracter personal către:

·         Google Analytics  (în afara UE), unde se stochează datele utilizatorilor în scop statistic și de marketing;

·         Microsoft Azure (UE), unde se află serverul și baza de date.

 

Ce măsuri de securitate am implementat?

 

Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

 

Cum vă securizăm informațiile

 

·         Solicităm doar cantitatea minimă de date personale necesare.

·         Reținem datele personale doar atât timp cât este necesar.

·         Nu vom împărtăși niciodată datele tale unei terțe părți fără a te informa mai întâi.

·         Criptăm toate datele personale în tranzit.

·         Efectuăm copii de siguranță off-site frecvente și criptate ale tuturor datelor personale.

·         Configuram sistemele și aplicațiile noastre urmând cele mai bune practici din industrie pentru a ajuta la atenuarea intruziunilor.

·         Toate sistemele găzduite în cloud primesc scanări de securitate regulate.

·         Avem politici clare de securitate și confidențialitate și organizăm în mod regulat cursuri de conștientizare și confidențialitate pentru tot personalul intern.

·         Realizăm investiții continue în îmbunătățirea securității și confidențialității.

 

Politica cookies

 

Pentru detalii privind politica de cookie a TNT Computers, accesează linkul: https://tntcomputers.ro/cookie/

Drepturile utilizatorului

 

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm succint în cele ce urmează:

Dat fiind statutul de instituție publică a Primăriei Comunei Selimbar,  persoana ale cărei date sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi:

 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Ne rezervăm dreptul de a revizui din când în când această politică sau orice parte a acesteia, conform legislației în vigoare.

rugăm consultați periodic politica privind modificările operate.

 

Cum ne puteți contacta?

 

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Primăriei Comunei Selimbar cu cerere scrisă, la adresa str. Mihai Viteazu nr. 197,557260, jud. Sibiu, Telefon: 0269.560.001 sau pe email la adresa contact@primariaselimbar.ro

 

În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

 

În cazul în care doriți să ne contactați direct pe noi la TNT Computers SRL, în calitate de dezvoltator al aplicației Selimbar, ne puteți contacta la adresa contact@citymanager.online sau office@tntcomputers.ro

 

7. Încetarea utilizării Selimbar App

 

Utilizarea Selimbar App , încetează în următoarele spețe:

·         Dezinstalarea aplicației de pe telefonul mobil la inițiativa dumneavoastră.

·         Ștergerea contului de utilizator.

·         În situația în care instituția publică reziliază contractul de colaborare cu TNT Computers.

·         În situația în care nu mai furnizăm Selimbar App pentru un anumit sistem de operare.

 

8. Date de contact

 

Pentru orice situații legate de utilizarea Selimbar App avem rugămintea să contactați direct Primaria Comunei Selimbar. Instituția publică parteneră TNT Computers, va depune eforturi pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, intr-un timp cât mai scurt.

Aspectele care țin de funcționarea tehnică a Selimbar App, ca erori sau diverse crash-uri pe dispozitivul mobil pot fi semnalate în Google Play Store sau App Store prin intermediul review-urilor.

 

9. Prevederi finale

 

Prezentele condiții și termeni sunt în vigoare începând cu data de 25 ianuarie 2022.